728b.gif

Kostnice – výlet za Janem Husem

03.06.08 10:00 | Offtopic | autor: MichMach (profil) | Čteno: 5408x |
Nic mocUjde toPrůměrDobréVýborné (Žádná hodnocení)

KostnicePo zkušenostech se středoškolskou výchovou mi nezůstalo moc iluzí, kolik si toho člověk udrží  v paměti i po absolvování studia. S jedním údajem jsem si však skoro jist. Jedná se o znalost názvu místa, kde byl upálen Mistr Jan Hus. Samozřejmě, že se jedná o Kostnici (Konstanz, Constance). O které bych se rád v tomto článku rozepsal.

Dobrá příležitost k uskutečnění  její prohlídky se mi naskytla minulé prázdniny. Moje sestra tenkrát pobývala ve Füssenu, což je město v jižním Bavorsku. Naše rodina se rozhodla jet sestru navštívit, a při té příležitosti jsme naplánovali i výlet do Kostnice.

Její vzdušná vzdálenost od Prahy se rovná necelým 500 km. Avšak od Füssenu se délka zkrátila na „pouhých“ 150 km. Jelikož trasa částečně vedla po hřebenech hor, cesta se vlekla. Jak se však přibližovalo Bodamské jezero (největší v Německu), terén rychle klesal. Několikrát se nám podařilo překonat státní hranice a projet částí Rakouska a Švýcarska, abychom se znovu objevili v Německu! Může to znít absurdně, ale skutečně tomu tak bylo.

Bodamské jezero

Po několikahodinové přepravě, politi všichni potem, se před námi ukázalo malebné univerzitní město Kostnice. Ještě za jízdy nás překvapilo množství ukazatelů odkazující na Husseinstein (Husův kámen).

Husův kámenNa onom místě, mezi panelovým sídlištěm,  se nalézal velký balvan s česko – německou cedulí, která informovala, že právě zde měl být Jan Hus upálen. Stalo se tak 6. července roku 1415. Jednalo se o malou epizodu v rámce Kostnického koncilu, která ale hluboce zasáhla český proud dějin. Kolem památného kamenu leželo množství květin a věnců s českými šerpami.

Dále naše kroky směřovaly do centra města. Mile nás překvapilo, že hlavní historická třída nesla Mistrovo jméno. Zde se nacházel i dům, kde trávil čas před uvězněním. Dnes v tomto domě sídlí Husovo muzeum. Žel pro nás mělo zavřeno. Malebné uličky nás vedly až na hlavní náměstí, jehož dominantou je nádherná gotická katedrála. Po celkové prohlídce jsme opustili historickou část města a brouzdali po okolí, za vidění stál pohled na novou moderní a univerzitní čtvrť. Po pár hodinkách na nás padla únava, a mi navštívili místní občerstvení. Překvapivě ve městě podnikalo nespočet Indů a Arabů. Většinou se specializovali  právě na prodej nejrůznějších pokrmů. My neriskovali a objednali si raději jen pivo a zmrzlinu.

Jan Hus

Náš výlet se chýlil ke konci, ještě totiž před námi stála dlouhá cesta do Bavorska. Naštěstí otec zvolil jinou zpáteční trasu, a tak návrat přes překrásnou krajinu rychleji utíkal. Celkové zhodnocení výletu vyznělo kladně. Vždyť během jednoho dne se nám podařilo podívat po rozličných krajích a poznat nové.

Krátká související dějepisná exkurze

Kostnický koncilMistr Jan Hus se nebál kritizovat zlořády církve, ovlivněn učením anglického náboženského reformátora Johna Wiclifa. Jeho kázání dokázalo oslovit prostý lid i zámožné jedince. Na četnou kritiku musel reagovat papež, který vyhlásil nad Prahou interdikt (zákaz konání svateb, pohřbů a dalších náboženských obřadů), dokavaď Hus neopustí město. Stalo se tak, avšak Hus šel kázat na venkov. I zde nebyl k umlčení své pravdy. A tak následovalo pozvání do Kostnice, kde se zrovna konal církevní koncil.

Jan Hus tam  skutečně dorazil  pod ochranou římského krále Zikmunda. Koncil se snažil Husa přesvědčit, aby své teze odvolal. Pro církev byl vždy přijatelnější napravený hříšník než-li potrestaný. Z upáleného kacíře se totiž často vyklubal mučedník. Koncil měl hlavní úlohu ve vyřešení dvojpapežství a k Husově případu nevěnoval takovou pozornost.

Kostnický koncilZlom měl nastat v okamžiku, kdy se církevní otcové Husa chytře dotázali, zda se mají poslouchat i panovníci, kteří žijí ve lži.Hus odpověděl, že pravda je nad vším, tedy i nad panovníky. Flegmaticky předsedající Zikmund zbystřil, Husovo učení muselo vyznít nebezpečně i vůči němu. Vlastně nabádalo lid k neposlušnosti vůči feudální vrchnosti. Po sérii dalších přemlouváních Hus neodvolal…  a konec příběhu už známe.

336b.gif

Líbil se ti tento článek? Ukaž ho i ostatním! Pro snadné přidání odkazu na Facebook, Linkuj.cz nebo Twitter klikni na jednu z ikonek výše a nech další, ať si článek také přečtou.

Zanechat odpověď