728b.gif

Zrození Československa

28.10.08 01:36 | Politika | autor: MichMach (profil) | Čteno: 5495x |
Nic mocUjde toPrůměrDobréVýborné (Žádná hodnocení)

Velký znak ČeskoslovenskaCesta ke vzniku našeho státu nebyla jednoduchá. Málo kdo si ho uměl představit před první světovou válkou a i v průběhu ní převládaly představy o reformované podunajské monarchii pod nezměněným žežlem dómu Habsburského.

Jen malá skupinka utvářející se kolem vysokoškolského profesora Tomáše G. Masaryka měla odlišnou vizi. Ti navázali důležité styky se zámořskými krajany ve Spojených státech, jejichž vlastenecké spolky deklarovaly politickou podporu pro prosazování svobodného státu Čechů a Slováků.

Z předních spolupracovníku budoucího prvního čsl. prezidenta vyčnívala dvě jména. M. R. Štefanik a E. Beneš, kteří úspěšně přesvědčovali Dohodové mocnosti (Francii a Velkou Británii) o nutnosti vzniku nového státu. Jako nezbytný argument bylo použito postavení čsl. legií – čsl. armády, která aktivně zasahovala v průběhu I. světové války proti Centrálním mocnostem (Německu, Rakousku-Uhersku).

TGMPo konečných ofenzívách roku 1918 došlo k faktickému rozkladu rakousko-uherské armády. K tahu se dostaly domácí opoziční síly soustředěné kolem Národního výboru. V zrychlených podzimních událostech se ustanovuje nový Československý stát.

28. října došlo na Václavském náměstí k zveřejnění zprávy v denním tisku o podvolení se Vídně Dohodovým mocnostem, to posložilo jako stimul českého lidu k spontálnímu vyhlášení svobodného Československa v pražských ulicích. Národní výbor sepsal zákon, který události měl dát oficiální legitimitu. O dva dny později se ke společnému státu přihlásili také Slováci, aniž by věděli o pražských událostech.

Odvěký sen se stal skutečností, která ovšem narážela na několik závažných překážek. Ze starého mnohonárodnostního soustátí vzniklo defakto menší Rakousko-Uhersko. V novém státě totiž žila nezadbatelná menšina českých Němců, Maďarů a Poláků, kterých se na názor nikdo neptal. Ti se s novým státem nikdy neztotožnili a ani nesmířili. Což v budoucnu vedlo ke tragickým mezníkům.

Jazyková mapa

Zajímavá fakta

První republikový předseda vlády Karel Kramář zastával během války projekt o propojení československé oblasti s ruským impériem pod vládou cara.

V zákonu z 28. října se nic neříká o státní formě nového státu. O republice jako takové se hovoří  až 31. října po ženevských jednáních.

Oblasti českých Němců neúspěšně vyhlásily vydělení se z historických hranic Českých zemí a přičlenění se jako autonomní oblasti k Německému Rakousku. Vše vyvrcholilo po několika měsících generální stávkou českých Němců, při které došlo k obětem na životech.

Platná vlajka Československa do roku 1920Slovensku Masaryk slíbil autonomii, ale až roku 1969 došlo k vyhlášení federace.

Čsl. legie bojovaly také na straně Rusů. Po bolševickém převratu se jim podařilo obsadit Transsibiřskou magistrálu a dokonce se zmocnili i ruského státního pokladu. Do republiky se někteří navrátili přes Vladivostok a Spojené státy až roku 1921.

Do konce roku 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku kolem 61 000 vojáků, přes 4000 jich tam padlo.

Roku 1919 se k republice přičlenila Podkarpatská Rus a vydržela při ní do podzimu 1938.

Společný stát Čechů a Slováků trval do března 1939. Po II. světové válce došlo k jeho obnovení.  Z nového rozpadu 1. lednu 1993 vznikly dva nové nástupnické státy: Česká republika a Slovenská republika.

336b.gif

Líbil se ti tento článek? Ukaž ho i ostatním! Pro snadné přidání odkazu na Facebook, Linkuj.cz nebo Twitter klikni na jednu z ikonek výše a nech další, ať si článek také přečtou.

Zanechat odpověď